STUPA BUDHA

Juga terdapat Stupa Budha yang memberi makna adanya keselarasan dan harmoni beragama. Stupa Budha ini menghadap selatan dan terletak di luar area utama komplek Pura Ulun Danu Beratan.